icon__phone

Nutella® Kakaosu

Bizzat işlediğimiz, özel tanelerden oluşan ustaca bir harman

Dünyada her yıl yaklaşık 4 milyon ton kakao çekirdeği yetiştirilmektedir. Fakat, Nutella’nın kullandığı kakao özeldir. Çünkü biz sadece Batı Afrika’dan gelen taze çekirdekleri özenle seçeriz ve bu çekirdekleri onlarca yıllık deneyimimizle Dünya’daki tüm Nutella fabrikalarımıza ürün tedarik etmek amacıyla, İtalya ve Almanya’da kendimiz harmanlarız ve işleriz. İşte böylelikle Nutella tarifimiz için gerekli olan yüksek kaliteli kakaoyu kendi fabrikalarımızda üretiriz. Bu yüzden bizim kakao harmanlarımız özel bir tada, ürünlerimizi eşsiz yapan o benzersiz Nutella lezzetine sahiptir. Diğer bütün hammaddelerimiz gibi, bizim kakaomuz da son derece sıkı kalite ve güvenlik kontrollerine tabi tutulmakta, bu kontroller sayesinde fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri değerlendirilmektedir. Buna ilaveten, toz kakaoyu düzenli olarak önemli duyusal kontrollere tabi tutmaktayız.

Nutella® Kakaosu

Nutella® Kakaosunun Kalitesi

Sadece kaliteli kakao çekirdeklerini seçiyoruz

Günümüzde başlıca kakao üreticileri Afrika kıtasındadır. Bizim kullandığımız kakao da Batı Afrika’dan gelmektedir. Çekirdekleri barındıran kakao baklaları, tüm yıl boyunca toplanıyor. Olgunlaşan meyveler toplandıktan sonra da çekirdekleri almak için açılıyor.

Hasat alanlarında bu taze çekirdekler büyük yığınlar halinde serilerek ve tercihen muz ağacı yaprakları altında mayalanmaya bırakılır. Bu evre yaklaşık bir hafta sürer ve de çok önemlidir, çünkü kakaonun ilk aroması bu evrede oluşur.

Fabrikalarımızda yapılan doğrudan üretim sayesinde, kullandığımız kakaonun tazeliğini, enfes kokusunu ve mükemmel kalitesini garanti ediyoruz. Bu sayede, tüketicilerimize iyi bildikleri ve beğendikleri Nutella’nın benzersiz lezzetini sunuyoruz.

Kakao çekirdeklerini, kakao tozuna kendimiz dönüştürüyoruz

Kakao hamuru ile kakao tozumuz uzun yıllardır uzmanlıkla geliştirdiğimiz bir sürecin izlenmesiyle üretilir. Başlangıçta sıcak ve nemli havayla yapılan ön-kavurma işlemi çekirdeğin kabuktan ayrılmasını kolaylaştırır. Bunu çekirdekleri kırma işlemi takip eder: Çekirdekler, kabuklarını yenilebilir kısımlarından ayıran ve sonra da bunları tanecik haline dönüştüren büyük bir değirmen (öğütücü) içinde toplanır.

Bu tanecikler daha sonra kakaonun o kendine has aroması ve rengini ortaya çıkarmak için kavrulur. Bir sonraki aşamada ince öğütme işlemi gerçekleşir ve bunun sonucunda kakao hamuru elde edilir.

Bu kakao hamuru, kakao yağının bir tür sıkıştırılmış kakao diskinden ayrılması için preslenerek kakao keki elde edilir. Son olarak kakao keki ezilerek Nutella’nın hammaddesi olan kakao tozu haline getirilir.

Kakaonuz nereden geliyor?

Nutella®'da kullanılan kakao ağırlıkla Fildişi Sahili ve Gana'dan elde edilmektedir. Ferrero, ham kakao çekirdeklerini kakao yağı ve kakao tozu üretmek amacıyla doğrudan kendi fabrikalarında işlemektedir.

Nutella® üretiminde kullanılan kakao çevreyi nasıl etkiliyor?

Ferrero, kakao üretimi yapılan Fildişi Sahili ve Gana'da orman tahribatını önlemek ve orman alanlarını eski haline kavuşturmak için, bir Aksiyon Çerçevesi imzalamıştır. Fildişi Sahili ve Gana'ya yönelik bu çerçevenin bir parçası olarak, çikolata ve kakao sektörü kakao alırken, çiftlikten ilk satınalma noktasına kadar izlenebilirliği sağlayan, doğrulanabilir takip sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, tedarik zincirindeki tüm şirketler için etkin bir ulusal izlenebilirlik çerçevesi sağlamak amacıyla, sektör Fildişi Sahili ve Gana hükümetleri ile birlikte çalışılacaktır. Bunların yanı sıra, Ferrero, çiftlikten fabrikaya kadar, kakao tedarik zincirinin %100'ünün yol haritasını çıkarmak için çalışmalara devam etmekte ve Save the Children ve FairTrade & Cooperative Union ECOOKIM gibi ortakları ile birlikte, çiftçilerin ve çevrelerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalara imza atmaktadır.

Çocuk işçiler, Batı Afrika'daki kakao tesislerinde oldukça yaygın. Bu konudaki duruşunuz nedir?

İş Davranışları Tüzüğü ile paralel olarak Ferrero, çocuk işgücünün özellikle de en zorlu koşullarda çocuk çalıştırılmasının yanısıra her tür kölelik, cebri ve cezai istihdamın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunma konusunda katı bir tutuma sahiptir. Ferrero'nun İş Davranışları Tüzüğü, istihdamına izin verilen minimum yaşla ilgili ILO Konvansiyonu, Madde 138'e ve en kötü çocuk işgücü yöntemleriyle ilgili ILO Konvansiyonu, Madde 182'ye dayanmaktadır. Ferrero, tedarikçilerinin yukarıda belirtilen tüzük maddeleriyle uyumlu hareket etmesini temin etmektedir. Ferrero'nun İş Davranışları Tüzüğü'ne bu web sayfasından erişebilirsiniz.

Sorunuzun yanıtını bulamadınız mı?
Nutella®'daki diğer bileşenler hakkında daha fazla bilgi edinin